Undersøkelse

Punkter i spørreundersøkelsen «Tverrsnittsstudie av studieplaner i sykepleie og kompetanse hos sykepleiestudenter innen tverrfaglig legemiddelhåndtering»

Icon

Test kompetansen din

Icon

Sammenlign resultatene dine

Icon

Delta i vitenskapelig forskning

Kjære student

Takk for at du besøker nettstedet vårt. Det er del av et vitenskapsprosjekt kalt DeMoPhaC (DEvelopment of a MOdel for nurses’ role in interprofessional PHArmaceutical Care). Denne delen av studiet har tittelen «Evaluering av studieplaner i sykepleie og kompetanse hos sykepleiestudenter innen tverrfaglig legemiddelhåndtering». Målet er å få innsikt i aktuelle studieplaner i sykepleie og studentenes kunnskap om legemiddelhåndtering. Undersøkelsen gjennomføres i 14 europeiske land og deltakere er sisteårsstudenter på ulike nivå i sykepleierutdanningen. Dine svar på spørsmålene på dette nettstedet gir oss en bedre forståelse av i hvilken grad studieplaner i sykepleie forbereder studentene på hvordan de skal utføre legemiddelhåndtering.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.