Dotazník

Prierezové hodnotenie vzdelávacích programov v ošetrovateľstve a kompetencií študentov ošetrovateľstva v interprofesijnej farmaceutickej starostlivosti

Icon

Otestujte si Vaše kompetencie

Icon

Porovnajte Vaše výsledky

Icon

Zúčastnite sa na vedeckom výskume

Vážený študent,

ďakujeme za návštevu našej webstránky. Tento web je súčasťou vedeckého projektu s názvom DeMoPhaC (Development of a Model for nurses’ role in interprofessional Pharmaceutical Care -Vypracovanie modelu úlohy sestier v interprofesijnej farmaceutickej starostlivosti). Časť štúdie má názov "Hodnotenie vzdelávacích programov v odbore ošetrovateľstvo a hodnotenie kompetencií študentov ošetrovateľstva v interprofesijnej farmaceutickej starostlivosti". Cieľom projektu DeMoPhaC je získať prehľad o súčasných učebných osnovách v odbore ošetrovateľstvo a prehľad o vedomostiach študentov v oblasti farmaceutickej starostlivosti. Štúdia sa uskutočňuje v 14 európskych krajinách. Respondentmi sú študentmi ošetrovateľstva v poslednom ročníku štúdia z rôznych stupňov štúdia. Vaše odpovede na rôzne otázky na tejto webovej stránke prispejú k lepšiemu pochopeniu rozsahu, v akom súčasné ošetrovateľské vzdelávacie programy pripravujú študentov na farmaceutickú starostlivosť. Budeme Vám klásť rôzne typy otázok. V rámci znalostných otázok existujú dve úrovne obtiažnosti. Akonáhle zodpoviete základné otázky, budete mať prístup k otázkam pokročilejšej úrovne.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.