Vragenlijst

Cross-sectionele evaluatie van verpleegkundige opleidingen en competenties van studenten verpleegkunde in interprofessionele farmaceutische zorg

Icon

Toets je competenties

Icon

Vergelijk je resultaten

Icon

Deelnemen aan wetenschappelijk onderzoek

Beste student,

Bedankt om onze website te bezoeken. Deze website is onderdeel van een wetenschappelijk project, DeMoPhaC (DEvelopment of a MOdel for nurses’ role in interprofessional PHArmaceutical Care). Dit deel van het onderzoek is getiteld “De evaluatie van verpleegkundige opleidingen en competenties van studenten verpleegkunde in interprofessionele farmaceutische zorg”.

Het doel is om inzicht te krijgen in de huidige verpleegkundige curricula en kennis van studenten over farmaceutische zorg. Het onderzoek wordt uitgevoerd in 14 Europese landen met laatstejaars verpleegkundestudenten van verschillende niveaus van verpleegkundig onderwijs. Uw antwoorden op de verschillende vragen op deze website, zullen bijdragen aan een beter inzicht in welke mate huidige verpleegkundige opleidingen studenten voorbereiden op farmaceutische zorg.

We laten u verschillende soorten vragen zien. Bij de casusvragen zijn er twee moeilijkheidsgraden. U krijgt toegang tot de meer geavanceerde niveaus, zodra u erin slaagt de basisvragen te beantwoorden.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.