Šetření

Průřezové hodnocení studijních programů Ošetřovatelství a kompetencí studentů při zajišťování mezioborové farmaceutické péče

Icon

Otestujte své znalosti

Icon

Srovnejte své výsledky

Icon

Participujte na vědeckém výzkumu

Milá studentko / Milý studente

děkujeme za návštěvu našich webových stránek, které se vztahují k výzkumnému projektu DeMoPhaC (DEvelopment of a MOdel for nurses role in interprofessional PHArmaceutical Care). Jednu z jeho součástí tvoří studie týkající se "Posouzení vzdělávacích programů všeobecných sester a kompetence studentů při zajišťování mezioborové farmaceutické péče". Cílem studie je získat vhled do současných osnov a znalostí studentů v této oblasti. Studie probíhá ve 14 evropských zemích u studentů posledních ročníků studijních programů Ošetřovatelství. Vaše odpovědi přispějí k lepšímu pochopení toho, do jaké míry současné studijní programy sester odpovídají požadavkům praxe v oblasti zajišťování farmaceutické péče a farmakoterapie. V dotazníku jsou použity různé typy otázek. V případě znalostních otázek jsou zahrnuty dvě úrovně obtížnosti. K pokročilejším úrovním získáte přístup po zodpovězení otázek základních.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.