Vprašalnik

Presečna evalvacija izobraževalnih programov v zdravstveni negi in kompetenc dijakov/študentov zdravstvene nege z vidika medpoklicnega sodelovanja v okviru zagotavljanja farmacevtske skrbi

Icon

Preizkusite svoje kompetence/sposobnosti

Icon

Primerjajte svoje rezultate

Icon

Sodelujte v znanstveni raziskavi

Dragi študenti,

hvala ker ste obiskal našo spletno stran. Ta spletna stran je del znanstvenega projekta, imenovanega DeMoPhaC (Razvoj modela medpoklicnega sodelovanja medicinskih sester v okviru farmacevtske skrbi). Del raziskave se nanaša na evalvacijo izobraževalnih programov v zdravstveni negi in kompetenc dijakov/študentov zdravstvene nege z vidika medpoklicnega sodelovanja v okviru zagotavljanja farmacevtske skrbi (rokovanje z zdravili). Cilj je pridobiti vpogled v trenutni učni načrt zdravstvene nege in znanje dijakov oziroma študentov o farmacevtski skrbi. Raziskava se izvaja v 14 evropskih državah med dijaki in študenti zadnjih letnikov zdravstvene nege. Vaši odzivi na različna vprašanja bodo prispevali k boljšemu razumevanju v kolikšnem obsegu trenutni izboraževalni programi zdravstvene nege pripravijo študente na izvajanje farmacevtske skrbi. Vprašalnik vsebuje različne tipe vprašanj. Vprašanja slonijo na treh nivojih težavnosti. Dostop do bolj zahtevnih nivojev boste dobili, ko pravilno odgovorite na osnovna vprašanja.

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.