Algemene onderzoeksresultaten

De rol van verpleegkundigen in interprofessionele farmaceutische zorg is niet steeds transparant en varieert tussen Europese landen. Ook in verpleegkundige onderwijs ontbreekt een duidelijke beschrijving van specifieke leeruitkomsten met betrekking tot farmaceutische zorg en curricula in farmaceutische zorg variëren enorm. Verder bestaat er een onvoldoende match tussen de noden van de arbeidsmarkt en de maatschappij. Het gebrek aan transparantie en herkenning, samen met de variatie tussen landen, zowel in de verpleegkundige praktijk als in verpleegkundige opleidingen, heeft een belangrijke impact. Het verhindert namelijk samenwerking op verschillende niveaus: interdisciplinaire samenwerking in de klinische praktijk, internationale samenwerking in onderzoek, onderwijs en innovatie in Europa, en uitwisselbaarheid van verpleegkundigen. Een gevolg hiervan is de bedreiging van patiëntveiligheid, de vertraging van innovatie en het niet efficiënt gebruiken van gezondheidszorgbudgetten.

DeMoPhaC (Development of a Model for nurses role in Pharmaceutical Care) is een grootschalig Europees onderzoek in 14 landen. In verschillende deelstudies hebben we onderzocht welke rol verpleegkundigen kunnen hebben in interprofessionele farmaceutische zorg.

Watch introduction video

Studie 1:

EUPRON: nurses' practice in interprofessional pharmaceutical care in Europe. A cross-sectional survey in 17 countries

Studie 2:

Perspectives about nurses’ role in interprofessional pharmaceutical care across 14 European countries: a qualitative study in pharmacists, physicians and nurses

Studie 3:

Nurses’ responsibilities and tasks in pharmaceutical care: a scoping review

Studie 4:

A competence framework for nurses in pharmaceutical care: a Delphi study

Studie 5:

Cross-sectional evaluation of nurse educational programs and competences of nurse students in interprofessional pharmaceutical care

Grafiek met gemiddelde score per land (14 landen)

Grafiek met gemiddelde score per opleidingsniveau

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.