Εγγραφείτε

nuphac.doorgaanzonderregistreren

Η ταυτότητα σας και η συμμετοχή σε αυτή τη μελέτη θα διαχειριστούν με αυστηρή εχεμύθεια. Δεν θα είστε αναγνωρίσιμοι από το όνομα ή άλλο αναγνωρίσιμο τρόπο στα αρχεία, τα αποτελέσματα και τις εκδόσεις που σχετίζονται με αυτή την μελέτη. Θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό για να λάβετε μέρος σε αυτή την μελέτη λόγω των ακόλουθών ωφελειών:

  • μπορείτε να λάβετε ένα πιστοποιητικό συμμετοχής με τη βαθμολογία της αξιολόγησής σας
  • μπορείτε να διακόψετε το ερωτηματολόγιο και να συνεχίσετε αργότερα
  • μπορείτε να ξανα-συμπληρώσετε τις ερωτήσεις γνώσεων σε δεύτερο χρόνο εάν έχετε χαμηλή βαθμολογία
Αν προτιμάτε να συμμετέχετε χωρίς εγγραφή και χωρίς να δώσετε τις προσωπικές σας λεπτομέρειες και εν προκειμένω, χωρίς τα προ-αναφερόμενα οφέλη, μπορείτε να το κάνετε πατώντας την επιλογή «λάβετε μέρος χωρίς εγγραφή».


Συμμετοχή χωρίς εγγραφή

Manage cookie preferences

Static cookies

Cookies are small text files that are stored on your computer when you visit a website. This text file stores information, such as your language preference for a website. Read our Cookie Policy.